Als hulpmiddel in de aanpak van het file probleem, heeft NILS een dynamisch wegmarkerings systeem ontwikkeld dat ervoor zorgt dat op een meerbaanse snelweg het mogelijk maakt om het wegprofiel te bieden, dat op basis van het verkeersvolume het meest nodig is. Het verbetert ook de verkeersveiligheid bij verkeerslichten, gebruikt het wegdek om te communiceren met bestuurders en geldt als aanvulling op de bestaande, reguliere verlichting gedurende de avond en nacht.

Toepassingen

 • Herindeling rijbanen bij meerbaanse snelwegen
 • Routemarkering in parkeergarages
 • Routemarkering op vliegvelden
 • Routemarkeringen bij logistieke centra
 • Dynamische stopstrepen
 • ‘Ga terug’ waarschuwingslijnen
 • Geïntegreerde (wegdek) verkeerstekens en waarschuwingen
 • Door snelheid geactiveerde afstandsinformatie
 • Straatverlichting
 • Snelheidsinformatie

Eigenschappen

 • Verhoogt verkeersveiligheid en verbetert doorstroom
 • Inkapseling in milieuvriendelijk biohars
 • Energiezuinige LED lichtbron
 • Zichtbaar in daglicht, donker en slechte weersomstandigheden
 • Eenvoudig te onderhouden
 • Looplicht mogelijk
 • Dimbaar
 • RS282 of RS232 interface
 • Vrije keuze in de lichtconfiguratie
 • Laag energieverbruik
 • Instelbare stroefheid
 • Eenvoudig te installeren
 • Geïntegreerde temperatuur metingen
 • Geïntegreerde foutcontrole

Energiezuinige LED lichtbronnen

Het systeem maakt gebruik van lichtgevende diodes (LEDs) die ingekapseld zijn in biohars modules. Het licht van de LEDs wordt via fiber-optic kabels naar de module, aan de oppervlakte van het wegdek, geleid. Kleur veranderingen, het schakelen tussen doorgetrokken en onderbroken strepen en ook knipperende gedeeltes kunnen worden geïmplementeerd om veranderende of gevaarlijke situaties aan te geven. Dankzij een innovatieve fiber-optic geleidings- en groeperings configuratie, vertoont het systeem nauwelijks een afname van lichtintensiteit bij vroegtijdige uitval van meerdere LEDs.

Duurzame biohars inkapseling

De, in een natuurlijk UV-stabiel biohars ingekapselde, modules. Het is een extreem duurzaam, milieu verantwoordelijk en doorzichtig materiaal waardoor het wegdek of de lijmkleur zichtbaar is als de LEDs niet verlicht zijn. Het is weer,- chemicaliën – en vandalisme bestendig, UV stabiel en beschikt over een anti slip bovenlaag. Door de zeer geringe hoogte is de markering bij het overrijden nauwelijks merkbaar.

Dynamische routemarkering systemen

Door gebruik te maken van NILS Dynamische markerings modules, kunnen wegen dynamisch worden ingedeeld voor zowel 2-baans en 3-baans configuraties. Een extra rijbaan kan worden gecreëerd voorafgaand aan de spitsuren, terwijl tijdens de rustigere tijden het aantal banen weer kan worden teruggebracht naar het oorspronkelijke aantal. De strepen zijn zichtbaar in daglicht, donker of slecht weer en kunnen ‘s avonds zo nodig worden gedempt. Dezelfde techniek kan worden gebruikt voor dynamische route markering in tunnels, op vliegvelden en parkeerterreinen maar ook om vluchtroutes te markeren.

Dynamische waarschuwingssystemen.

Om de veiligheid op, door verkeerslichten geregelde, kruispunten te verbeteren, kunnen de modules worden gebruikt voor statische of dynamische waarschuwingen op het wegdek. Bijvoorbeeld, voor extra veiligheid bij verkeerslichten, “actieve” stopstrepen aanbrengen waarin de rode LEDs branden gedurende de tijd dat het verkeerslicht op rood staat. Zodra het licht groen wordt, verschijnt de lijn weer als een normale witte stopstreep. Om tegen te gaan dat bestuurders de snelweg oprijden tegen het verkeer in, kan een actief “ga terug” signaleringssysteem in werking worden gesteld. De rode lijnen, bestaande uit fel lichtgevende LEDs, worden geactiveerd door het naderende voertuig en zijn alleen zichtbaar voor bestuurders rijdend in de verkeerde richting. Verkeersborden kunnen worden geïntegreerd in het wegdek om te voorzien in dynamische (geactiveerd door een naderend voertuig) of statische (constant zichtbare) informatie.

Kosteneffectieve installatie.

Dynamische markeringsmodules worden op het wegdek gelijmd en kunnen ter plekke worden gerepareerd of één voor één worden vervangen. Voor de installatie is slechts het aanleggen van een laagspanningskabel nodig vanaf controlekasten die met regelmaat zijn geplaatst langs de route. Het energieverbruik is minimaal en ook zonne-energie (als hulpbron) is een mogelijkheid. De kabels kunnen gemakkelijk worden verwijderd voor hergebruik wanneer de dynamische markeringsmodules moeten worden verwijderd. NILS kan adviseren bij het gebruik en de installatie van het dynamische wegmarkerings systeem, inclusief software controle en management.