De Nils Safety Handrail Systemen op basis van LED toepassing beschikken over een aantal bijzondere en kenmerkende eigenschappen.
De gekozen constructies zijn modulair van opbouw en speciaal ontworpen voor toepassing in tunnels, in het bijzonder metro-, lightrail- en spoorwegtunnels. De bijzondere eisen die in tunnels met railvervoer worden gesteld hebben bij het ontwerpen van de mechanische en elektrische constructies centraal gestaan. Naast de productveiligheid heeft ook de duurzaamheid en het energieverbruik van de permanent licht uitstralende LED-modules een belangrijke rol gespeeld.
De door Nils toegepaste generatie LEDs hebben een ruimschoots acceptabel rendementsniveau bereikt, als gevolg waarvan nog maar weinig energie nodig is om het gewenste minimum lichtniveau op het vluchtpad te bereiken.

http://nils.nl/video/brandproef.flv

Er is een keuze uit de diverse uitvoeringsvarianten van de Nils LED-modules met intelligente elektronische mogelijkheden, waardoor aan zeer uiteenlopende wensen m.b.t. het gewenste licht kan worden voldaan. De drie uitvoeringsvarianten zijn:

  • Nils Dynamic Safety Handrail   MONO
  • Nils Dynamic Safety Handrail   DUO
  • Nils Dynamic Safety Handrail   DUO – DILS (Directional Intelligent Light System)
/video/sbb2.flv

Veiligheids handreling

De leuning is opgebouwd uit zeer solide en robuuste GRPP-profielen met lengten van 6 meter, die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen. De halogeenvrije glasgewapende kunststof (GRPP) is thermohardend en blijft vormstabiel, ook bij heel hoge temperaturen. Zelfs bij blootstelling aan zeer hoge temperaturen is het profiel niet vlamonderhoudend, maar vlamdovend. De slagvastheid, trekvastheid, buigvastheid en vormstabiliteit van dit profiel zijn onder alle omstandigheden bijzonder hoog.
Het profiel beschikt over een doorlopende opening aan de voorzijde, die ruimte biedt aan zowel de Nils LED-modules van 1,2 meter lengte, als ook aan de doorlopende bekabeling, waarop elke  LED-module individueel op een unieke, gepatenteerde wijze is aangesloten. Het GRPP-profiel vormt tezamen met de LED-modules een praktisch rond leuningprofiel met een diameter van ca. 49 mm.

Tijdens in bedrijfssituatie is elke afzonderlijke LED-module  af te koppelen of te vervangen, zonder de werking van het systeem te onderbreken. Dus ook bij uitval van één LED-module blijft de rest van het systeem gewoon in werking.

Bekabelingsprincipes

Met doorlopende bekabeling wordt bedoeld, dat er per sectie van bijvoorbeeld 60 meter tunnel GEEN elektrische doorverbindingen in de hoofdbedrading behoeven te worden gemaakt. Dat heeft een maximale bedrijfszekerheid met betrekking tot de stroomvoorziening van dit hele veiligheidssysteem tot gevolg. Géén onderbrekingen in de hoofdbekabeling betekent dat er géén  overgangsweerstanden, bijvoorbeeld in connectoren en/of aansluitrisico’s in klemmen of schroefverbindingen, sluitingen door lekkages of corrosie kunnen plaatsvinden. Er kan dus geen sprake zijn van een storingsbron in de doorgaande hoofdbekabeling. De materiaalkeuze ten behoeve van de doorgaande bekabeling is gebaseerd op de hoogst mogelijke veiligheidsaspecten, t.a.v. temperatuurbestendigheid, gas- en rookontwikkeling, die voor dergelijke lichte bedrading haalbaar is.

LED-modules

De LED-modules zijn individueel opgebouwd uit een gesloten sterke dikwandige polycarbonaat behuizing op een geprofileerde aluminium LED-drager. Deze drager zorgt voor een goede warmtehuishouding t.b.v. de LEDs in de LED-modules. De materiaalkeuze voor de polycarbonaat behuizing is afgestemd op de brandveiligheidseisen in de spoor- en tunnelomgeving (speciale eisen t.a.v. vlamdovendheid). Door toepassing van dit materiaal is de slagvastheid ook bij lage temperaturen gewaarborgd. (Dit in tegenstelling tot PMMA.)
De LED-modules worden niet onderling doorgekoppeld, maar ieder afzonderlijk aan de doorgaande bekabelboom aangesloten d.m.v. een unieke Nils IP 68 stekker/contactdoosverbinding. In geval van een mogelijke storing of onderbreking in een individueel LED module, blijft dus het hele veiligheidssysteem intact.
De vluchtende passagiers kunnen door de positionering van de LEDs niet worden verblind.
De diverse uitvoeringen van de LED modules hebben een gecoëxtrudeerde kap, waarbij de plaatselijke diffuusheid van het polycarbonaat het directe uittreden van het horizontaal uitstralend licht wordt gestrooid. Het naar beneden stralende licht blijft helder t.b.v. de vluchtpadverlichting.  Bij uitvoering DUO – DILS schijnt het groene licht ook tegen dit diffuse venster aan. De rest van het polycarbonaat profiel is helder transparant en zorgt voor een maximale lichtopbrengst..

Nagloeistrip

Alle LED-modules zijn uitgerust met een krachtige nagloeistrip over de volle lengte van ieder module. Deze nagloei-eigenschap zorgt er voor dat tot minimaal enkele uren ná volledige stroomuitval de leuning nog altijd te vinden is in het donker. De geleidefunctie van de leuning blijft dus praktisch permanent intact, wat er ook gebeurt.

Dynamische Light Controllers (DLC’s)

Alle uitvoeringen van de LED-modules zijn op lichtsterkte centraal en individueel instelbaar via de DLC (Dynamic Light Controller) units. Bij elke voeding is een DLC geïnstalleerd. Deze DLC’s dienen een vanuit een centrale bedieningseenheid een commando te krijgen. Daarbij kan elke vooraf gedefinieerde instelling met gewenste lichtintensiteit worden ingeschakeld. De DLC’s worden onderling (tweedraads) doorgekoppeld met een DALI-verbinding tot aan een centrale bedieningseenheid.

Voedingen

De voeding van de hoofdbekabeling van het Nils Safety Handrail Systeem wordt op een zodanige wijze uitgevoerd, dat voor elke gebruikssituatie voldoende energie wordt geleverd van beide kanten van een 60 meter segment. Behalve dat gekozen is voor een maximaal redundantieniveau, worden de voedingen in elk geval zodanig gekozen, dat deze ten allen tijde kunnen worden gevoed door een AC en DC primaire spanning met een ruim bereik.  Dit is met het oog op het gebruik van een centraal UPS systeem t.b.v. de continuïteit van de veiligheidssystemen.
De voedingen zijn uitgevoerd als drie fasen AC / DC, omdat ook daardoor een redundantieverhoging kan worden bereikt. Bij uitval van één fase nemen de andere fasen de voeding over. Bovendien is er per voeding een permanent reservevermogen van 50% ingebouwd.
De uitgaande spanning naar de LED-modules in de handrail is 24 Volt DC.

Elektrische beveiliging/ aarding

Het Nils Safety Handrail profiel is niet elektrisch geleidend en maakt elke aardingsvoorziening overbodig, waardoor alle risico’s van elektrische sluitingen naar de handrail als veilige handgreep voor vluchtende passagiers bij een calamiteit zijn uitgesloten. Dit geldt voor de risico’s van elektrische sluitingen binnen het systeem, zowel als risico’s die het gevolg zijn van geleiding van zwerfstromen of andere stroomvoorziening van buitenaf, inductief of door metallische verbinding met andere stroom voerende systemen binnen de tunnel bij calamiteiten.
De elektrisch niet geleidende leuning kan dus ook geen nadelige rol spelen bij potentiaal- verschillen en/of kathodische processen binnen de tunnelconstructie. Dit in tegenstelling tot de situatie bij metalen leuningen. Deze zouden t.b.v. deze risico’s ter plekke van metalen tunnelsecties juist weer elektrisch geïsoleerd moeten worden gemonteerd.

Het NILS LED Systeem beschikt over de KEMA keurmerken:

EN 50121 – 4
Railway applications – Electromagnetic Compatibility, Emission and immunity of the signaling and telecommunications apparatus
EN 55011
Emission – Industrial, Scientific and Medical (ISM) equipment
EN 61000-6-4
Generic emission standard. Industrial environment
EN 61000-6-2
Generic immunity standard. Industrial environment

Exploitatiekosten

Door de keuze van de nieuwste generaties LEDs (ca. 150 lumen/Watt) is het energieverbruik voor deze permanente vluchtwegverlichting bijzonder laag te noemen. Het energieverbruik bij een lichtniveau van minimaal 10 lux gedurende de totale levensduur over de volle breedte van de vluchtweg is niet meer dan ca. 120 Watt per 60 meter tunnel.
Additioneel onderhoud van het systeem is, behalve uitwendige reiniging als gevolg van stof in de tunnel, niet noodzakelijk.
Een beschermingsfolie over de LED-modules t.b.v. bescherming tegen graffiti behoort tot de standaard uitvoering. Deze folie is vervangbaar en kan worden beschouwd als een alternatief voor reiniging met agressieve verfoplosmiddelen, die mogelijk schadelijk zijn voor de polycarbonaat behuizing van de LED-modules.

Geplaatst op de ideale hoogte als vaste handrail voor vluchtsituaties wordt voldoende wit licht uitgestraald naar het oppervlakte van het vluchtpad, zodat aan alle te stellen eisen kan worden voldaan. In de hier toegepaste uitvoering is een permanent lichtniveau van minimaal 10 lux gedurende de aangegeven levensduur gegarandeerd.

Alle uitvoeringen zijn voorzien van een intelligentie besturing, die zorgt voor ieder gewenst lichtniveau d.m.v. centrale dimcommando’s en keuzes uit vooraf ingestelde lichtniveaus t.b.v. functionaliteit, e.e.a. binnen het totaal geïnstalleerde lichtvermogen.