Alhoewel het de bedoeling is van de Europese regelgeving om te voorzien in éénduidige veiligheidsinstructies voor alle Europese landen, bestaan er nog steeds lokale verschillen.
Nils streeft ernaar om met haar productenreeks voor tunnelveiligheid alle voorschriften te ondersteunen, maar ook de extra voorzieningen die de duidelijkheid versterken, te ondersteunen. De productontwerpen van Nils zijn er dan ook op gericht om een permanent gebruik in combinatie met een zo lang mogelijkelevensduur mogelijk te maken.
De Nils vluchtdeur markeringssystemen zijn toepasbaar in alle soorten tunnels. De producten zijn gemaakt van een taai-elastische biohars die het mogelijk maakt om direct op een vlakke wand te worden
gemonteerd, maar ook in geval van een geboorde tunnel op de gekromde wanden. De toegepaste elektronica kan deze buiging volgen, waardoor dure en ruimte vragende opvulvoorzieningen overbodig zijn.
Vluchtdeuren dienen éénduidig herkenbaar te zijn aan een aantal kenmerken, waarmee deze minimaal aande VCR 092005 voldoen:

 • Boven de deur bevindt zich een van binnenuit verlicht pictogramarmatuur, voorstellend een naar de uitgang vluchtend wit persoon op een groene achtergrond kleur (RAL 6024) en conform ISO 7010, dat voldoende groot is en zichtbaar moet zijn vanuit alle aanloophoeken;
 • De deur is geheel voorzien van een groene kleur RAL en midden op de deur staat een pictogram volgens ISO 7010 met de betekenis: vluchtend persoon dat moet worden aangelicht tot minimaal 200 lux en maximaal 400 lux gemeten ter plekke van het pictogram;
 • Rondom de deur dient een voldoende groen licht uitstralende omlijsting te zijn aangebracht, die de deuropening kenmerkt , die zichtbaar is vanuit alle aanlooprichtingen en op zijn minst tot een afstand van 100 meter zichtbaar blijft;
 • Attentie verhogende flitsgevers, die de plaats van de deur bij slechte zichtomstandigheden, op voldoende afstand kunnen aanduiden en die tevens bedoeld zijn als ontruimingssignaal.
LED-lichtlijnen:
De accentverlichting t.b.v. de vluchtdoorgang of vluchtdeurmarkering bestaat uit een drietal elementen:
 • twee verticaal aan beide zijden van de vluchtdeur geplaatste LED-lichtlijnen met een lengte van circa de deurhoogte. Bij deuren in wanden waar een barrier voor is geplaatst, is de lengte daarop aangepast.
  Deze stootvaste LED lichtlijnen hebben een driehoekige doorsnede. De totale uitstraalhoek van de vertikaal geplaatste elementen bedraagt 2 x 70º voor elke zijde van de deur.
  Vanuit beide naar de aanlooprichtingen gerichte zijden wordt gelijkmatig en over het volledige brede oppervlak verdeeld, groen licht uitgestraald in de richting van de vluchtweg, zonder dat er verblinding optreedt.
  De LEDmodules zorgen gedurende de gehele levensduur van de LED’s voor een uitstekende zichtbaarheid tot op minimaal 100 meter afstand.
  Door de vormgeving van het profiel staan de verticale zijden van de elementen in een hoek van 125º op de wand, t.b.v. een geringe luchtweerstand en dus gering risico van drukbelasting bij lucht drukgolven in de tunnel als gevolg van voorbijrijdende vrachtauto’s of treinen (in geval van trein tunnels). Ook is eenvoudige (mechanische) reiniging met borstels daardoor mogelijk.
 • een horizontaal geplaatst LED lijn element, dat tussen de bovendorpel van de deur en het nooduit gangsarmatuur boven de deuropening is bevestigd en gelijkmatig groen licht uitstraalt. In dit element zijn tevens een groep LED’s geïntegreerd die van boven uit permanent het uitgangspictogram op de deur aanstralen.

De elementen zijn massief gegoten in een translucente en elektrisch isolerende twee componenten biohars. Dit materiaal is moeilijk ontvlambaar, smelt niet en is niet toxisch. Deze driehoekvormige LED-lijnen bezitten beide een uitwisselbare, geheel ingegoten transparante lichtmodule.

De lichtopbrengst van de groene LED-lijnen bedraagt aan iedere uitstralende zijde per aanlooprichting minimaal 50 lumen per meter, dat wordt verkregen door minimaal een LED per 10 cm lengte toe te passen.
Besturing:
De besturing voor de geluidsbakens vindt plaats vanuit de centrale besturingskast, deze staat beschreven bij de systeembesturing.
Ter versterking van de vluchtinstructies bestaat er de mogelijkheid om aan de vluchtdeur markering additionele ontruimingssignalen toe te voegen, die vanuit een centrale bedieningspost moeten worden ingeschakeld,
meestal gekoppeld aan de totale algemene evacuatieopdracht. Hiertoe bestaan er in het Nils programma twee mogelijkheden:
Ontruimingssignalering m. b. v. licht:   Flitsende lichtsignalen
De set verticaal geplaatste LED contourverlichting is uitgevoerd met geïntegreerde flitselementen. Door deze flitselementen wordt tevens een ontruimingssignaal aan de permanent ingeschakelde vluchtdeur
markeringsverlichting toegevoegd. Dit signaal is een voorziening die uitsluitend wordt ingeschakeld met de bedoeling:
 1. een zichtbaar ontruimingssignaal of vluchtopdracht te communiceren;
 2. bij slecht zicht de vindbaarheid van de vluchtdeur te verhogen, waarbij de laagst geplaatste unitsin geval van rookontwikkeling het langs zichtbaar blijven;
 3. bij zichtblokkades als gevolg van hoge vrachtwagens toch kenbaar maken van de aanwezigheid van de vluchtdeur.
Door de reflecties op tegen het tunneldek en onder de voertuigen door op het wegdek, is toch de locatie van een deur globaal terug te vinden.
De flitselementen zijn als volgt in de verticale LED balken opgenomen:
Drie flitselementen op drie hoogtes (hoog, midden, laag, ieder met vier 1 Watt Power LED’s waardoor in totaal per venster minimaal 100 cd wit licht uitflitst in beide looprichtingen.
Besturing:
De besturing voor de geluidsbakens vindt plaats vanuit de centrale besturingskast, deze staat beschreven
bij de systeembesturing.